Βιογραφικά


Κουβελά – Παναγιωτάτου, Αγνή

Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. 1966

Από το 1969 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα. Από το 1980 εντάσσει τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό στη σύνθεση. Αντιπροσωπευτικά έργα της είναι το Επιτόπιο Μουσείο και η πλατεία Μητρόπολης Νάξου, το αρχαιολογικό πάρκο Τύμβου Μαραθωνομάχων, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, το ‘Σπίτι των Ανέμων’ στη Σαντορίνη και το Οικολογικό Πάρκο Ευρυάλης.

Αναζητώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής προσέγγισης στο έργο της Α. Κουβελά, μπορεί κανείς να διακρίνει ένα είδος επικοινωνίας με το “πνεύμα του τόπου”, που εκδηλώνεται με τρόπο δυναμικό, μέσα από ένα διάλογο με την ιδιαίτερη χωρική, κοινωνική και πολιτισμική “πραγματικότητα΅ του τόπου. Η αίσθηση ισορροπίας και συνοχής που πηγάζει πρωτίστως από το λιτό και περιεκτικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, εμφανίζεται και στο επίπεδο της ολιστικής προσέγγισης κάθε κτηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της “οικονομίας” διατρέχει το κτήριο όχι μόνο σε υλικό επίπεδο αλλά και στην κατανομή του αρχιτεκτονικού μόχθου μεταξύ των επιμέρους και του όλου.

Συμμετέχει στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση με διαλέξεις και άρθρα, ενώ παρουσιάζει το έργο της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επισκέπτρια διδάσκουσα στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας ΑΠΘ (2003-σήμερα).

Από το 2008 εισήγαγε την έννοια της Διατοπικότητας στην αρχιτεκτονική (βλ. σχετικές δημοσιεύσεις σε άρθρα και βιβλία).

Δημοσιευμένα έργα της παρουσιάζονται στα: Το Σπίτι των Ανέμων στη Σαντορίνη, Αγνή Κουβελά, Shape, 2016, Piazze del Nuovo Millennio, Mario Pisani, Il Formichiere, 2015, Greece, Modern Architectures in History, Alexander Tzonis and Alcestis Rodi, 2013, MEA Awards 2013, curator in the International Sustainable Design Competition, Building Green Review, 2013. Ecomuseums, 1st International Conference, Green Lines Institute, 2012, In Extremis: Landscape into Architecture. Erieta Attali, New York: GSAPP: 69, 2011, Greek Architecture Now, Karin Skousbøll, Studio Art Bookshop, 2006, 1000x European Architecture, brand affairs, 2006, Best of Europe: Color, Intelligente Architektur, 2005, The Phaidon Atlas of Contemporary Architecture, Phaidon Press, 2004, Bibliotheca Alexandrina, UNESCO/UNDP/ Editioni Carte Segrete, Paris, 1991.

Κουβελάς Αντώνης

Bachelor/Master Μηχανολογίας - Λονδίνο, MBA Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδίκευση στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών και βιοκλιματικών εγκαταστάσεων σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια.

Στέλεχος τεχνικού τμήματος στο χώρο της οικοδομής, της ναυτιλίας και του αυτοκινήτου με ποικίλες αρμοδιότητες.

Σπουδές: 1978-1990 Κολέγιο Αθηνών (Δημοτικό- Γυμνάσιο – Λύκειο), 1991 -1994 University College London (UCL) Bachelor in Mechanical Engineering, 1994-1995 University College London (UCL) M.Sc. in Marine Engineering (διπλωματικές εργασίες: Πρόγραμμα προσομοίωσης λειτουργίας κινητήρα εσωτερικής καύσης, μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων πλοίου), 2003-2005 Athens MBA (E.M.Π. – Ο.Π.Α.) Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα ¨Διοίκηση Επιχειρήσεων¨.