Αρχαιολογικό Πάρκο Τύμβου Μαραθωνομάχων


Έτος κατασκευής: 2003
Τοποθεσία: Μαραθώνας

Η ανάδειξη του Τύμβου επιτυγχάνεται με διακριτικές παρεμβάσεις διαμόρφωσης του τοπίου. Εδώ, η ανθρώπινη ιστορία αφήνεται να συνυπάρξει με τη φυσική ιστορία.

Βιβλιογραφία

Archaeological Park of the Marathon Tumulus. ArchiTravel, online architecture guide (www.architravel.com), 01 January 2013
Building Green,12/2009
Κτίριο – Αρχιτεκτονική+design, 11/2009
Skousbøll Karin, Greek Architecture Now, Studio Art Bookshop, 2006
Θέματα χώρου + τεχνών, 36/2005
Αρχιτεκτονική Τοπίου, τόμος I πρακτικών συνεδρίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005
Ελληνικές κατασκευές, 93/2004


PlayPause
previous arrow
next arrow
Slider